The Cult

“Hil Fyrst Sidohn, den hornede gud. Ham, der frelser. Ham, der dræber.”

Religiøse fanatikere det tror på frelse gennem indtagelse af menneskekød og -blod. De følger blindt deres hornede gud, Sidohn, som dømmer død og ødelæggelse til alle ikke-troende. Som overhovedet for The CULT har The Prophet ansvaret for at selve Sidohns vilje sker fyldest og regerer over følgerne. I denne verden af luftbårne svampesporer er kultisterne selv inficeret med The SPORE. For at undgå eller sænke farten af svampeinfestation, fråder de på kød, blod og knogler fra andre inficerede. Antistofferne produceres af inficeredes immunsystem giver midlertidig resistens til infestering af The SPORE. Således har medlemmerne af The CULT fået en kannibalistisk afhængighed. Når de får deres fix af kød og blod opnår de et ophøjet stadie af galskab og ekstase – deres Nirvana.